top of page

Swen SAFE

  • Instagram
  • Facebook
SafeCare logo.jpg

SAFE CARE ede konstwi ak kenbe fanmi entak ki afekte nan maladi itilizasyon sibstans, asire ke plan sekirite efikas yo an plas pou tibebe ki afekte yo ak resous kominotè yo itilize pou satisfè bezwen manman yo ak fanmi yo atravè Plan Swen San danje.  

 

Anplis de sa, SAFE CARE travay pou diminye repons pinitif pou itilizasyon sibstans pandan gwosès nan Alabama nan evalye pratik patnè kominotè yo pou mete aksan sou pwen fò, twou vid ki genyen ak baryè pou edike ak jenere solisyon an kolaborasyon pou amelyore rezilta ak angajman ak fanm ansent ak paran ki gen maladi itilizasyon dwòg. .

Objektif pwogram yo

  • Angaje fanm ansent ak fanm apre akouchman nan tretman abi sibstans

  • Rebati epi kenbe fanmi entak pou tibebe yo akouche bay paran ki enplike sibstans

  • Diminye kantite tan nan plasman andeyò kay pou timoun ki fèt jiska 3 zan

  • Asire ke Plan sekirite tibebe ki efikas yo an plas

  • Ogmante kapasite kolaborasyon kominote a pou satisfè bezwen fanmi ki enplike sibstans yo.

POU PLIS ENFÒMASYON AK REFERANS TANPRI KONTAKTE:
205-264-8120
cpcsafecare@jccal.org

bottom of page