top of page
Lunch Time

Sit manje pandan ete

Klike sou lyen an pou w jwenn yon sit ki toupre w (enfòmasyon pa kòd postal).  https://usdafns.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=83b4d15211ed491a8ad5104291e601d2

Sit manje pandan ete yo:

Fellowship Bible Church Seeds of Greatness Summer Camp

 • 341 Roebuck Drive Birmingham AL 35215

 • Lendi-Vandredi

 • Manje midi: 12-12:45 pm

 • Ti goute: 3-3:30 pm

 • Nimewo telefòn sit la: 205-701-7058

NON Ministè

 • 701 18th Street Ensley Birmingham, AL 35218

 • Lendi-Vandredi

 • Manje midi: 11-11:45 am

 • Ti goute: 2:15-2:45 pm

 • Nimewo telefòn sit la: 205-786-1642

Bibliyotèk piblik Titusville

 • 2 6th Street Southwest Birmingham, AL 35211

 • Lendi-Jedi

 • Manje midi: 11 am-1 pm

 • Ti goute: 1:30-3:30 pm

 • Nimewo telefòn sit la: 205-322-1140

United Community Center 

 • 3617 Hickory Avenue Southwest Birmingham, AL 35221

 • Lendi-Vandredi

 • Manje midi: 11 am-12 pm

 • Ti goute: 1-2 pm

 • Nimewo telefòn sit la: 205-925-2944

bottom of page