top of page

Zouti rezo sosyal

Ede paran yo pale ak timoun yo sou sekirite sou Entènèt: yon bwat zouti medya sosyal pou prevansyon abi sou timoun ki soti nan National Children's Advocacy Center.
Anpil paran di nou yo konfonn sou fason pou yo pale ak pitit yo sou sekirite sou entènèt. Yo souvan akable pa nouvo apps ak jwèt ki disponib pou timoun yo. Pataje pòs rezo sosyal sa yo pou ede edike paran yo nan kominote w la.

  1.  


POUKISA ITILIZE KIT OUTILS MEDIA SOSYAL SA A:
Rechèch montre ke 80% nan Ameriken yo kwè medya sosyal yo efikas nan ogmante konsyantizasyon piblik sou pwoblèm sosyal tankou abi sou timoun. Omwen mwatye nan popilasyon adilt Ozetazini sèvi ak medya sosyal. Lè w poste mesaj pou prevansyon abi sou timoun sou paj rezo sosyal òganizasyon w yo, ou ede w jwenn enfòmasyon enpòtan sa yo bay granmoun ki bezwen yo. Lè anpil òganizasyon nan Alabama pataje menm mesaj prevansyon abi sou timoun, mesaj nou an pi fò.  Ansanm, nou ka pwofite pouvwa rezo sosyal yo pou ede fè Alabama yon kote ki pi an sekirite pou timoun nou yo. Sant Nasyonal Defans pou Timoun yo te devlope twous zouti pou prevansyon abi sou timoun sa a grasa sipò jenere Depatman Alabama pou prevansyon abi ak neglijans sou timoun. Kesyon sou zouti sa a?  Kontakte Pam Clasgens pclasgens@nationalcac.org

Teen Using Phone

Kijan pou w itilize bwat zouti medya sosyal la:


Twous zouti sa a gen uit pòs medya sosyal pou pataje sou paj rezo sosyal òganizasyon w lan. Gen yon imaj ak tèks pou chak pòs.    

  1. Klike sou lyen sa a pou ouvri Toolkit https://www.nationalcac.org/social-media-toolkit-internet-safety/  

  2. Kopi epi kole tèks pòs la nan pòs paj medya sosyal ou a. Ou ka ajoute enfòmasyon kontak ajans ou a oswa lòt detay enpòtan.

  3. Telechaje imaj sou òdinatè w epi telechaje nan pòs rezo sosyal ou.

  4. Pataje tout uit pòs yo sou paj medya sosyal ou a lè l sèvi avèk orè ki pi bon pou ajans ou a, pa egzanp, yon pòs pa jou, oswa de pòs pa semèn.     

Using Mobile Phones

Vizyon

Sa a se yon Paragraf. Klike sou "Edit tèks" oswa double klike sou bwat tèks la pou kòmanse korije kontni an epi asire w ke ou ajoute nenpòt detay oswa enfòmasyon ki enpòtan ke ou vle pataje ak vizitè ou yo.

Online Socializing
bottom of page